UTVALGTE PROSJEKTER UTFØRT HOS PROJEKT PLANUNG AS

Galleri er under arbeid

Villa i Hans Haslums vei, Bekkestua
Villa i Hans Haslums vei, Bekkestua

Enebolig med utleiedel i Hans Haslums vei, Bekkestua

Detaljregulering,  Kveldsroveien
Detaljregulering, Kveldsroveien

Detaljreguleringsprosjekt for boligområde for 120-150 boliger på Nesodden

Tomannsbolig i Enebakkveien, Oslo
Tomannsbolig i Enebakkveien, Oslo

Enebolig i Enebakkveien, Oslo. Rammetillatelse: ansvarlig søker, arkitekturprosjektering

Plan og prosjekt, Strandbakken
Plan og prosjekt, Strandbakken

Prosjektering for detaljregulering og rammetillatelse, ansvarlig søker, arkitekturprosjektering. Strandbakken, boligfelt for 38 boliger.

Hytta på et øy i Kragerø
Hytta på et øy i Kragerø

Bidrag i søknadsprosessen, visualisering av prosjektet

Loftsutbygging i Åsaveien
Loftsutbygging i Åsaveien

Overtakelse av rolle ansvarlig søker og arkitekturprosjektering for seks leiligheter i Åsaveien

Villa i Mikkjelsbakken, Oslo
Villa i Mikkjelsbakken, Oslo

Ombygging av eldre villa i funkisstil, påbygg i 3 etasje. Anasvarlig søker, arkitekturprosjektering

Loftsytbygging Åsaveien
Loftsytbygging Åsaveien
Villa  i Sankt Petersburg
Villa i Sankt Petersburg

Villa i Sankt petersburg