TATYANA SOLBERG

Sivilarkitekt med erfaring i planlegging

Mobil:  

Adresse:

E-post:   

+47 923 777 98 

Haukeliveien 1 D, 1415, Oppegård

Tanya.Solberg@gmail.com  

12 års erfaring i Norge med kompetanse innen:

arkitekturprosjektering - ansvarlig søker - regulering - visualisering 

Arbeidserfaring

Jeg har arbeidet i Norge som praktiserende sivilarkitekt siden Februar 2008. Har flersidig erfaring innen arkitekturprosjektering, reguleringsprosesser og som ansvarlig søker.

Har en helhetlig forståelse av Plan- og bygningsloven (både Plandel og Byggesaksdel) med tilhørende forskrifter, rundskriv og tolkninger.

ARK

Deltatt i prosjektering av mindre og større prosjekter, herunder private og kommunale. Har flersidig erfaring i prosjektering av bygninger for diverse formål: Boliger og boligkompleks, skole, kontorbygg, industribygg og tekniske anlegg.  Bygningene er utført i inn- og utland. Jeg har arbeidet både med nybygg, renoveringsprosjekter og verneverdige bygninger. Solid erfaring med alle prosjekteringsfaser fra mulighetsstudie, anbudsmaterialer, godkjenning av prosjekter til detaljprosjektering.

Jeg mener jeg har god evne til å drive frem prosjekter selvstendig. Jeg innehar en tverrfaglig forståelse innen byggfag. Gode ferdigheter innenfor tekniske- og saksbehandlingsspørsmål. Jeg har et effektivt tverrfaglig samarbeid med kollegaer.

SØK

Tolv års erfaring som ansvarlig søker. Kan dokumentere rydding og godkjenning av kompliserte, «tunge» byggesøknader.

PLAN

Har god forståelse av- og samarbeider godt i reguleringsprosjekter.

3D

Visualisering

Siden 2008 prosjekterer i 3D, bruker digitalt grunnlag fra kommunen, har en god forståelse av BIM, lager 3D-visualisering for prosjekter både for bygg og terrengopparbeidelse. Kontinuerlig oppdaterer meg selv i dette fagområdet og prøver å få i bruk tilgjengelige moderne programmer, teknologier, og tjenester i Pro Plan så vidt det er mulig.  Jeg visualiserer arkitektur- og reguleringsprosjekter i samarbeid med høykvalifiserte designere fra Hviterussland og Ukraina for å oppnå illustrasjoner i høy kvalitet raskt, saklig tilpasset og rimelig. 

Jeg prosjekterer i 3D siden 2008, bruker digitalt grunnlag fra kommune. Har en god forståelse av BIM, lager 3D-visualisering av prosjekter både for bygg og terrengopparbeidelse. Oppdaterer meg kontinuerlig innenfor dette fagområdet og prøver å ta i bruk tilgjengelige moderne programmer, teknologier og tjenester så langt det er mulig.  Jeg visualiserer arkitektur- og reguleringsprosjekter i samarbeid med høykvalifiserte designere fra Hviterussland og Ukraina, for å oppnå illustrasjoner i høy kvalitet raskt, saklig tilpasset og rimelig. 

Personlige

 egenskaper

Jeg oppfattes som strukturert, ansvarsfull og resultatorientert, behersker å jobbe med kompliserte saker i samarbeid med flere deltakere. Er vant til å jobbe systematisk i høyt tempo med prioritering av viktige områder for å holde frister. Jeg er ikke redd for å innrømme det om jeg begår feil, og vil i så fall rette opp disse så raskt som mulig.

Er initiativrik og nysgjerrig på nye tekniske og økologiske løsninger og teknologier. Prøver å oppgradere meg kontinuerlig ved siden av prosjekteringsarbeidet. Er interessert og innstilt på tverrfaglig samarbeid med håndverkere innenfor elektro, VVS og andre.

Jeg oppfatter meg som flink til å oppfatte og respektere kundens ønsker og interesser i prosjektet.  Samtidig prøver jeg å tilrettelegge og ta hensyn til alle deltakere i byggeprosessen. Er alltid i godt humør og ser på utfordringer fra en positiv side.  Jeg liker å tilføre kvalitet i aller byggeprosjekter: både mindre og større.

Jeg prosjekterer nå i VectorWorks som har utvekslingsmuligheter med alle CAD-arkitektprogrammer. Det er ikke et problem for meg å gå over til andre program dersom det er nødvendig.

Jeg har nylig bygget mitt eget hus og gjennom det fått en god oversikt over hele byggeprosessen, også byggherres beslutningsprosess og økonomiske utfordringer. Har stor respekt både for store og små byggesaker i forhold til prosjektering og søknader.

Er innstilt på å flytte eller pendle hvis jeg får det rette arbeidstilbudet.

Formålutdannelse

Er utdannet i Russland med spesialisering i byplanlegging i 1992. Har fullført halvparten av studiet - Videreutdannelse Master i Urbanisme i AHO (godkjent 4 moduler av 9). Har mulighet å fortsette/fullføre studiet i 2019/2020. Prøver å oppgradere meg kontinuerlig på kurs, undervisning og ved å lese faglitteratur og tidsskrifter i arkitektur og planlegging.

2017- Har tatt pause i 2019  The Oslo School of Architecture and Design (AHO) 

Videreutdanning Master i Urbanisme (Fem moduler av ni.) Har mulighet å fortsette studie i 2019-2020.

01-10. 2014 Kursbevis. Tilsv. 10 sp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Etterutdanning REGIONAL PLANLEGGING OG BYUTVIKLING (kursbevis) 

1982- 1990     The Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering 

Mastergrad i arkitektur med spesialisering i byplanlegging

Tilleggs utdannelse - utvalgte kurs

Kurs, sertifisering og annen kompetanse:

2013 - Plan- og bygningsloven
2013 - Komplett byggesak
2014 - Arkitekt som merkevære
2014 - Nye endringer i Plan- og Bygnings loven
2015 - Endringer i småhusplanen
2016 - BIM
2016 - Hvordan å lage en robust reguleringsplan
2017 - TEK 17 
2017 - OSLO URBAN ARENA
2012 - 2017 Arkitekturdagen 
URBANFORUM i Moskva mm

Ansettelser

Projekt Planung As (Pro Plan)  01.02.2008-01.11.2019 Sivilarkitekt

SELBERG ARKITEKTER - 05.2007-11.2007 - Arkitekt (praktikant)

Tidligere arbeidserfaring

Før jeg flyttet til Norge har jeg 12 års arbeidserfaring innenfor byplanlegging og arkitekturprosjektering for oljeindustrien i Sibir, Russland. Dette besto av modernistisk planlegging og arkitektprosjektering fra 1986 - 1997.  

I 1997 tok jeg tilleggsutdannelse i økonomi og management. Fra 1997 til 2003 under overgangsfasen til perestrojka jobbet jeg med prosjektmanagement, undervisning om og analyse av forretningsprosesser.

I perioden 2003 til 2006, da jeg flyttet til Norge, jobbet jeg i regnskapsbyrået Victoria Management AS. Jeg ble fast ansatt i Victoria det første året.

Denne erfaringen gir meg en bredere oversikt og forståelse, og hjelper meg å holde fokus på effektivitet og økonomi i mitt nåværende arbeid innenfor  prosjektering.