8.png

ARKITEKT  ANSVARLIG SØKER  VISUALISERING   

Jeg har tolv års erfaring som praktiserende sivilarkitekt og ansvarlig søker og kan bidra å vurdere søknadsplikt og definere kompleksitet av planlagt byggetiltak i forhold til Plan- og bygningsloven, reguleringsplan og gjeldende normer og forskrifter.

Faglige kompetanse og lang erfaring som både sivilarkitekt og ansvarlig søker gjør det mulig å godkjenne saken på en den mest effektive, tidsbesparende og rimelige måte.

Du kan også få hjelp å vurdere en bolig eller en tomt i forhold til utviklingspotensial og muligheter.

Jeg jobbet både som praktiserende sivilarkitekt  i Norge fra 2008. Min erfaring som ansvarlig søker hjelper deg å tilpasse dine planene og prosjekt til gjeldende lovverk og avgrense nødvendige prosjekteringsarbeid til det som virkelig er nødvendig for godkjenning.

Dersom det er ønskelig eller det er et krav kan jeg bidra med utarbeidelse av realistiske illustrasjoner digitalt eller med hånd. Jeg visualiserer arkitektur- og reguleringsprosjekter i samarbeid med høykvalifiserte designere fra Hviterussland og Ukraina, for å oppnå illustrasjoner i høy kvalitet raskt, saklig tilpasset og rimelig. 

Jeg kan bidra til utarbeidelse av regulerings- og detaljreguleringsplaner og når man ønsker å endre planen eller sende forslag til endringer i kommuneplanen.

 

Dette arbeidet kan suppleres med utarbeidelse av masterstudie og illustrasjoner til planen.

BLOGG / NYHETTER

01

01  /11  /  2019

02

19  / 10  /  2019

Nyhetter kommer

03

19  / 10  /  2019

Nyhetter kommer